Petycja została skierowana do rozpatrzenia do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Petycja z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, w celu wprowadzenia obowiązku utrwalania dźwięku i obrazu z przebiegu badań psychologicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich (P9-20/18).…


Dziennikarka Ewa Siedlecka niewpuszczona do Sejmu. Dostęp ograniczony

Przed sejmowym biurem przepustek zorganizowano protest przeciwko niewpuszczaniu do parlamentu osób bez stałych przepustek. Ograniczenie to wprowadzono po decyzji marszałka Sejmu. W środę dostępu do parlamentu bronili policjanci. Dziennikarka tygodnika "Polityka" Ewa Siedlecka próbowała przekonać funkcjonariuszy, by przepuścili ją i pozwolili…


Sejm zamyka się dla ekspertów - Petycja.org

Kancelaria Sejmu wstrzymała wydawanie jednorazowych przepustek. To oznacza ograniczenie dostępu nie tylko dla dziennikarzy, wycieczek szkolnych, ale przede wszystkim ekspertów - którzy regularnie brali udział w posiedzeniach komisji sejmowych. Decyzja może być związana z protestem niepełnosprawnych w Sejmie/PAP/Leszek Szymański /PAP Posłowie…