Petycja z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, w celu wprowadzenia obowiązku utrwalania dźwięku i obrazu z przebiegu badań psychologicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich (P9-20/18).

Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.

Dotyczy: zmiany przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2018 r. poz. 708).

Przedmiotem petycji jest postulat wprowadzenia takich zmian ustawowych, aby istniała możliwość nagrywania dźwięku i obrazu w trakcie przeprowadzania badań psychologicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, analogicznie do postanowień zawartych w art. 157 i 158 Kodeksu postępowania cywilnego. Autor petycji jest zdania, że poprzez możliwość nagrywania badań, opinia byłaby scalonym obrazem, ukazującym rzeczywisty przebieg badania oraz wniosków biegłych psychologów.

9 maja 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Źródło: https://www.senat.gov.pl/petycje/wykaz-tematow-petycji/petycja,271.html